Aproximacions a l’educació: 3. L’Homo emocional. Els dilemes de l’educació com a autoconeixement

Àmbits

Formats

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Sèrie de tres capítols en què s’aprofundeix en els dilemes i controvèrsies que afecten tant les concepcions de les grans teories de l’educació com les disputes educatives més quotidianes en què tots, poc o molt, participem. L’objectiu és endreçar les idees, ubicar-les en uns mapes de teories i conceptes que ens ajudin a entendre’n els fonaments i les conseqüències. En aquest tercer capítol ens centrem en les teories o es prioritza una concepció de l’ésser humà com a Homo emocional. Per tant, abordem les controvèrsies educatives associades als processos d’autoconeixement i autorealització.

Autors: Isaac Gonzàlez Balletbò, Ricard Benito Perez

Idioma

Català