El procés de socialització

Àmbits

Formats

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Vídeo d’introducció a la sociologia sobre el concepte de socialització.

Autora: Marta Rovira Martínez

Idioma

Català