Els rastres del passat. Portbou després de la Guerra Civil

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (documental)

Documental que mostra el procés de documentació i contextualització prèvia a la concreció d’un objecte de recerca. Especialment indicat per a copsar la tasca d’ideació d’una recerca en l’àmbit de les metodologies qualitatives o historiogràfiques en ciències socials.

Autora: Natàlia Cantó Milà

Idioma

Català