Gènere i societat des de la disciplina antropològica. Entrevista a Begoña Enguix

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (entrevista)

S’introdueix l’estudiant, sota el guiatge d’una experta en la perspectiva del gènere en antropologia, a la importància de la categoria analítica del gènere en l’estructuració del món en què vivim. S’aborda amb especial detall la perspectiva del gènere en el cas dels homes, i no únicament en el de les dones, i s’ofereix una breu introducció als estudis de les masculinitats.

Autora: Begoña Enguix, professora d’antropologia de la UOC

Idioma

Català (subtitulat en català)