La quadratura del cercle: 3. El dilema verd: accés gratuït o copagament?

Enllaç

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236885/view.html#verd

Breu descripció: objectiu

Ficcions radiofòniques

Sèrie de set programes radiofònics (acompanyats de mapes conceptuals) en què es presenten els dilemes principals que cal abordar en la conceptualització, disseny, implementació i avaluació de les polítiques socials, associats als objectius politicosocials que es persegueixen. En aquest tercer programa, abordem el que hem anomenat «el dilema verd», que fa referència al mecanisme d’accés a les polítiques socials, i, més concretament, a la cobertura dels costos. Les polítiques socials han de ser gratuïtes o se n’ha d’exigir el copagament? Quan té sentit decantar-se per una opció o una altra?

Autors: Bernat Albaigés Blasi, Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català