La quadratura del cercle: 4. El dilema roig: provisió pública o privada?

Enllaç

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236885/view.html#roig

Breu descripció: objectiu

Ficcions radiofòniques

Sèrie de set programes radiofònics (acompanyats de mapes conceptuals) en què es presenten els dilemes principals que cal abordar en la conceptualització, disseny, implementació i avaluació de les polítiques socials, associats als objectius politicosocials que es persegueixen. En aquest quart programa, abordem el que hem anomenat «el dilema roig», que fa referència al mecanisme de provisió en la formulació i implementació de les polítiques socials. Les polítiques socials les ha de proveir l’Administració pública o bé el sector privat? Quines implicacions té apostar per una fórmula o una altra?

Autors: Bernat Albaigés Blasi, Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català