La quadratura del cercle: 5. El dilema gris: atenció especialitzada o normalitzada?

Enllaç

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236885/view.html#gris

Breu descripció: objectiu

Ficcions radiofòniques

Sèrie de set programes radiofònics (acompanyats de mapes conceptuals) en què es presenten els dilemes principals que cal abordar en la conceptualització, disseny, implementació i avaluació de les polítiques socials, associats als objectius politicosocials que es persegueixen. En aquest cinquè programa, abordem el que hem anomenat «el dilema gris». Un cop identificada una necessitat social, cal valorar si desenvolupem mesures específiques adreçades exclusivament a les persones que manifesten aquesta necessitat o bé si la intervenció s’articula per mitjà de recursos normalitzats emprats pel conjunt de la ciutadania. Els avantatges i inconvenients d’aquests models es plantegen en aquest dilema.

Autors: Bernat Albaigés Blasi, Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català