Les paradoxes de la política social: 1. Els horitzons d’emancipació

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Sèrie de sis capítols en què s’aprofundeix en la comprensió de la política social tot observant els principis ideològics que han influït en llur concepció i desplegament, i també en la comprensió dels límits i les potencialitats que des de les diferents sensibilitats ideològiques s’identifiquen en els estats del benestar. En aquest primer capítol s’observa la política social des d’una perspectiva històrica que ens permeti comprendre com pren sentit dins d’una societat immersa en un procés de secularització en què les ideologies emergents (fins ben entrat el segle XX, les principals són el liberalisme clàssic, el socialisme marxista i el socialisme llibertari) apel·len a uns mateixos béns morals, encapçalats per la llibertat, la igualtat i la fraternitat.

Autor: Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català