Les paradoxes de la política social: 6. Horitzons de futur

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Sèrie de sis capítols en què s’aprofundeix en la comprensió de la política social tot observant els principis ideològics que han influït en llur concepció i desplegament, i també en la comprensió dels límits i les potencialitats que des de les diferents sensibilitats ideològiques s’identifiquen en els estats del benestar. En aquest darrer capítol s’aprofundeix en com el marc econòmic global, reforçat per la transformació dels imaginaris ideològics compartits durant els darrers 40 anys, impulsa i naturalitza una vulnerabilitat creixent dels estats del benestar.

Autor: Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català