Projectes d’emancipació: 1. L’educació contra l’educació, o l’educació com a lluita per a l’emancipació humana

Àmbits

Formats

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Per a què eduquem? Molts autors i corrents teòrics han vist en l’educació un àmbit preferent per a poder fer créixer l’ésser humà. L’educació és una peça clau, potser la més determinant de totes, per a construir un món millor o, si més no, per a fer persones més lliures, autònomes i plenes. D’altra banda, l’educació també és l’eina clau per a mantenir l’statu quo i per a reproduir, generació rere generació, una ciutadania dòcil i submisa. Primer de dos capítols en què repassem les teories de l’educació en clau ideològica, tot aprofundint, amb esperit crític, en les premisses i alternatives dels que han vist en l’educació una eina per a l’emancipació individual i/o col·lectiva.

Autors: Isaac Gonzàlez Balletbò, Ricard Benito Perez

Idioma

Català