Aproximacions a l’educació: 1. L’Homo simbòlic. Els dilemes de l’educació com a socialització

Àmbits

Formats

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Sèrie de tres capítols en què s’aprofundeix en els dilemes i controvèrsies que afecten tant les concepcions de les grans teories de l’educació com les disputes educatives més quotidianes en què tots, poc o molt, participem. L’objectiu és endreçar les idees, ubicar-les en uns mapes de teories i conceptes que ens ajudin a entendre’n els fonaments i les conseqüències. En aquest primer capítol ens centrem en les teories o es prioritza una concepció de l’ésser humà com a Homo simbòlic. Per tant, abordem les controvèrsies educatives associades a les dinàmiques de socialització.

Autors: Isaac Gonzàlez Balletbò, Ricard Benito Perez

Idioma

Català