Controvèrsies educatives: 2. En què s’educa. Els continguts curriculars i les concepcions de l’escola

Àmbits

Formats

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Sèrie de quatre capítols en què abordem les controvèrsies sobre la manera d’educar, tot incorporant consideracions tant pedagògiques com sociològiques sobre l’educació. Partint de conceptes i teories de la pedagogia i de la sociologia de l’educació, es reflexiona sobre aspectes clau del fet educatiu. L’objectiu principal és superar la confrontació binària, massa reduccionista, que oposa els postulats magistrocentristes i els paidocentristes en els debats educatius. En aquest segon capítol l’abordem partint de què és allò en què s’educa: els continguts curriculars i les concepcions de l’escola.

Autors: Isaac Gonzàlez Balletbò, Ricard Benito Pérez

Idioma

Català