L’elaboració d’una recerca: 1. Què volem investigar?

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Sèrie de quatre recursos audiovisuals que presenten el procés d’elaboració d’una recerca, especialment d’orientació quantitativa, i prenent l’exemple d’una investigació en l’àmbit de la criminologia.

En el primer vídeo es parla del problema de la pregunta de la recerca. Si la recerca és respondre preguntes, quin tipus de preguntes són acceptables en ciències socials? D’on venen les preguntes i per què s’ha de vincular la recerca que es vol fer amb la recerca prèvia?

Autor: Albert Padró-Solanet Grau

Idioma

Català