L’elaboració d’una recerca: 4. L’anàlisi de dades i la redacció de l’informe de recerca

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Sèrie de quatre recursos audiovisuals que presenten el procés d’elaboració d’una recerca, especialment d’orientació quantitativa, i prenent l’exemple d’una investigació en l’àmbit de la criminologia.

Aquest quart i darrer vídeo tracta sobre com encarar l’anàlisi quantitativa de les dades, com presentar-ne els resultats, i com redactar l’informe de recerca.

Autor: Albert Padró-Solanet Grau

Idioma

Català