Gènesi i sentit de la política social: 5. L’ordre i el control social

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Sèrie de cinc capítols en què es desenvolupa una explicació històrica i conceptual de la gènesi i l’abast de la política social. En aquest cinquè capítol continuem problematitzant, com en l’anterior, la tendència a constrènyer la política social a l’àmbit de l’economia, entenent-la només com un dispositiu de desmercantilització estatista i no, de manera més genèrica, com el mecanisme de regulació dels equilibris entre mercantilització i desmercantilització propi de les societats modernes. Més concretament, abordem el protagonisme de la política social en l’organització politicosocial de les nostres societats modernes i en la configuració i control dels ciutadans que hi viuen.

Autor: Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català