Introducció a la sociologia: normalitat, desviació, etiquetatge i poder

Àmbits

Formats

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Vídeo d’introducció a la sociologia que relaciona els conceptes de normalitat, desviació, etiquetatge, control social i poder.

Autor: Roger Martínez Sanmartí

Idioma

Català