La idea d’estructura social en sociologia

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Introducció a la història de l’aparició de la idea d’estructura social en les ciències socials.

Autor: Roger Martínez Sanmartí

Idioma

Català