La quadratura del cercle: 6. El dilema morat: assignació de competències centralitzada o descentralitzada?

Enllaç

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236885/view.html#morat

Breu descripció: objectiu

Ficcions radiofòniques

Sèrie de set programes radiofònics (acompanyats de mapes conceptuals) en què es presenten els dilemes principals que cal abordar en la conceptualització, disseny, implementació i avaluació de les polítiques socials, associats als objectius politicosocials que es persegueixen. En aquest sisè programa, abordem el que hem anomenat «el dilema morat». L’organització d’un estat s’estructura en diferents nivells administratius o polítics, als quals s’atribueixen diferents competències. ¿És millor tendir a un sistema centralitzat, amb pocs nivells administratius i una baixa distribució de competències o, per contra, és millor un sistema descentralitzat?

Autors: Bernat Albaigés Blasi, Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català