La quadratura del cercle: 7. El dilema negre: concentració o participació en la presa de decisions?

Enllaç

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236885/view.html#negre

Breu descripció: objectiu

Ficcions radiofòniques

Sèrie de set programes radiofònics (acompanyats de mapes conceptuals) en què es presenten els dilemes principals que cal abordar en la conceptualització, disseny, implementació i avaluació de les polítiques socials, associats als objectius politicosocials que es persegueixen. En aquest setè programa, abordem el que hem anomenat «el dilema negre». La presa de decisions que afecta el desenvolupament d’una política pública pot ser més o menys participativa, i pot estar més o menys condicionada pels actors que hi intervenen. En el dilema negre, abordem les controvèrsies vinculades a com es gestiona el poder, si d’una manera més concentrada o més participativa.

Autors: Bernat Albaigés Blasi, Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català