Polítiques educatives: 1. Els eixos cardinals de les polítiques educatives

Àmbits

Formats

Enllaç

Audiovisual (vídeo docent)

Mitjançant la comparació entre dues lleis educatives d’Espanya, la LOGSE, de 1990, i la LOMCE, de 2013, aprofundim en els principis que fonamenten les polítiques educatives i les maneres sovint oposades en què s’entenen, s’operativitzen i es despleguen.

Autor: Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català