Polítiques educatives: 2. Les controvèrsies sobre la igualtat d’oportunitats en educació

Àmbits

Formats

Enllaç

Breu descripció: Objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

S’aprofundeix en un dels grans principis que rau en els fonaments dels sistemes educatius: la igualtat d’oportunitats. Per a assolir aquest objectiu, es fa un recorregut conceptual que comença en les divergències sobre com s’ha entendre la igualtat d’oportunitats, i arriba fins a com s’articulen polítiques educatives concretes destinades a afavorir-la.

Autor: Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català