Controvèrsies educatives: 4. En síntesi: més enllà de la confrontació entre magistrocentrisme i paidocentrisme

Àmbits

Formats

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Sèrie de quatre capítols en què abordem les controvèrsies sobre la manera d’educar, tot incorporant consideracions tant pedagògiques com sociològiques sobre l’educació. Partint de conceptes i teories de la pedagogia i de la sociologia de l’educació, es reflexiona sobre aspectes clau del fet educatiu. L’objectiu principal és superar la confrontació binària, massa reduccionista, que oposa els postulats magistrocentristes i els paidocentristes en els debats educatius. En aquest quart capítol se situen l’aprenentatge per competències en el marc d’aquestes controvèrsies.

Autor: Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català