La quadratura del cercle: 2. El dilema blanc: cobertura universal o selectiva?

Enllaç

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236885/view.html#blanc

Breu descripció: objectiu

Ficcions radiofòniques

Sèrie de set programes radiofònics (acompanyats de mapes conceptuals) en què es presenten els dilemes principals que cal abordar en la conceptualització, disseny, implementació i avaluació de les polítiques socials, associats als objectius politicosocials que es persegueixen. En aquest segon programa, abordem el que hem anomenat «el dilema blanc», que fa referència al tipus de cobertura que ha de proporcionar una política social. ¿Ha de tenir caràcter universal i estar adreçada al conjunt de la població, o bé ha de ser una política selectiva destinada només a una part de la ciutadania, d’acord amb determinats requisits o criteris de prioritat?

Autors: Bernat Albaigés Blasi, Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català