Una mirada a l’estructura social i les desigualtats

Enllaç

Breu descripció: objectiu

Audiovisual (vídeo docent)

Introducció a les diferents maneres d’analitzar l’estructura social i les desigualtats des de les ciències socials, a partir de la diferenciació que proposen José López i John Scott en el seu llibre Social structure entre mirada institucional, relacional i incorporada.

Autor: Roger Martínez Sanmartí

Idioma

Català