La quadratura del cercle: 1. Els dilemes de les polítiques socials

Enllaç

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236885/view.html#general

Breu descripció: objectiu

Ficcions radiofòniques

Sèrie de set programes radiofònics (acompanyats de mapes conceptuals) en què es presenten els dilemes principals que cal abordar en la conceptualització, disseny, implementació i avaluació de les polítiques socials, associats als objectius politicosocials que es persegueixen. En aquest primer programa, es fa una presentació genèrica dels sis dilemes principals: 1. Cobertura universal o selectiva; 2. Accés gratuït o copagament; 3. Provisió pública o privada; 4. Atenció especialitzada o normalitzada; 5. Assignació centralitzada o descentralitzada de competències, i 6. Concentració o participació en la presa de decisions.

Autors: Bernat Albaigés Blasi, Isaac Gonzàlez Balletbò

Idioma

Català